/  Müügi- ja garantiitingimused

Antud dokument määratleb internetipoe itoutlet.ee külastaja ehk Ostja ja selle haldaja IT Keskus OÜ ehk Müüja vahel e-poest kaupade ostmisel tekkivaid õigussuhteid. E-poest tellimust vormistades ning maksmist sooritades kinnitab Ostja, et ta on tellimuse tingimustega tutvunud ja on nendega nõus.

1. Tootevalik ja hinnad

Ostja saab internetipoes toodetega tutvuda lugedes toodete lühikirjeldusi ja vaadates illustratiivseid pilte. Kui Ostjal on vaja toote kohta enne tellimisotsuse langetamist täpsustavat informatsiooni (nt fotosid kasutatud tehnika seisukorrast), siis on Ostjal võimalus pöörduda internetipoe klienditoe poole aadressil info@itoutlet.ee.

Kõik internetipoes esitletavad hinnad on toodud eurodes ja need sisaldavad käibemaksu 20%.

Müüja jätab endale õiguse neid tingimusi ja oma toodete hindasid muuta ühepoolselt. Hinnakujunduse muudatused jõustuvad hetkest, mil teave esitatakse veebilehel itoutlet.ee.

Kui Ostja edastas oma tellimuse enne hinna muudatuse jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli tellimuse kinnitusel kajastatud tellimuse vormistamise momendil.

Müüjal on õigus e-poe vahendusel sõlmitud Müügilepingust taganeda ning tellitud Kaup jätta üle andmata või teenus osutamata järgnevatel juhtudel: Kaup on laost otsa saanud; tegemist on e-poe „Tellimisel“ staatusega Kaubaga, mis on laost otsa saanud; Kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu.

2. Kauba kohaletoimetamine

Müüa saadab tellitud tooted ehk Kauba Ostjale pärast makse laekumist.

Tarneaeg:

Kui tellitud kauba puhul on märgitud, et toode on laos, siis võib müügisalongi kaubale järgi tulla järgmisel tööpäeval (kokkuleppel ka koheselt). Nii pakiautomaadi kui kulleriga tellides saab ostja mandri-Eestis kauba kätte üldiselt kolmandal tööpäeval. Saartele ja Eestist välja liigub kaup aeglasemalt. Kullerteenuse või pakiautomaati saatmise kiirus ei sõltu Müüjast ning võib kõrghooajal (nt jõulud) kesta oodatust kauem.

Maksimaalne tarneaeg on kuni 30 päeva sõltuvalt toote saadavusest.

Ostjal on võimalik valida järgmiste kohaletoimetamise võimaluste vahel:

Ostud üle 300€ on saatmine Eesti piirest TASUTA! Väiksemate tellimuste puhul rakenduvad hinnad:

  • SmartPOST/Omniva pakiautomaadid Eestis – hind 3,99€
  • Kulleriga ukseni Eestis – hind 5,99€
  • Müügisalongi järgi tulek – tasuta

3. Tellimuse vormistamine ja tasumine

Kui Ostja on teinud omapoolse valiku, siis saab Ostja toote lisada ostukorvi ning vormistada tellimuse klikkides ostukorvis lingile „Vormista tellimus”. Kui Ostja täidab tellimisvormi, saadetakse talle automaatselt tellimusvormil määratud e-maili aadressile tellimusekinnitus /arve või suunatakse edasi tasuma vastavalt Ostja poolt valitud eelistusele.

Ostja saab internetipoes tellimuse eest tasuda:

  • Pangaülekandega
  • Levinumate pankade pangalinkide vahendusel
  • Krediitkaardiga
  • Arvega
  • IT Outlet järelmaksuga (finantsteenuse pakkujaks ESTO AS)

Ostja vormistaud tellimus loetakse pakkumuseks võlaõigusseaduse (VÕS) tähenduses. Müüja ei pea oma nõustumisest tellimusega Ostjale eraldi teatama. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvates tellimuskinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Müüja arvelduskontole või peale järelmaksulepingu allkirjastamist ja Müüja on asunud tellimust täitma.

Tooted võivad olla pakendist välja võetud ja käivitatud, et kontrollida nende korrasolekut. Tooted võivad olla pakitud uude pakendisse. Tooted võivad olla avatud, muutmaks konfiguratsiooni pakkumisega kohalduvaks.

Müügis oleva kasutatud tehnika puhul võib esineda mõningat kulumist, väikeseid kriimustusi või kleebiste või nende eemaldamisest tekkinud jälgesid. Konkreetse toote lisainfo (fotod) saamiseks tuleb pöörduda e-poe poole mailitsi info@itoutlet.ee.

4. Kauba tagastamine

Ostjal on 14 päeva jooksul õigus kaupa vahetada või raha tagasi küsida.

Kauba tagastamiseks tuleb esitada Müüjale avaldus koos arve koopiaga e-posti aadressile info@itoutlet.ee 14 päeva jooksul alates kauba kätte saamisest.

Ostjal on õigus tellimus tühistada ka enne makse sooritamist. Sellest tuleb teavitada kirjutades info@itoutlet.ee vastavasisulise avalduse.

Tagastada ei saa kaupa, mis ei ole kõlblik tagastamiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel.

Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, terves originaalpakendis ja kasutamata, kusjuures  märgime, et seadme pakist avamine ning selle käivitamine ei võta tarbijalt õigust e-poest ostetud seadme müügilepingust 14-päeva jooksul põhjust avaldamata taganeda. VÕS § 562 lg 4 sätestab, et tagastamisele kuuluva asja halvenemise korral vastutab tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on asja kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda asja olemuses, omadustes ja toimimises, peaks tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks tavapäraselt seda teha poes. Samuti ei ole võimalik tagastada avatud ümbrisega audio- ja videosalvestisi või arvutitarkvara.

Müüjal on õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele, kui tagastatav kaup on määrdunud, kasutus- või kulumisjälgedega või pakend on kahjustatud. Taganemisõiguse kasutamisel, enne seadme müüjale üleandmist, on tarbija kohustatud eemaldama seadmest sinna ise paigaldatud tarkvara ja andmed ning taastama kõik tarkvara algseaded. Mõjutamata taganemisõiguse kehtivust, võib müüja keelduda seadme vastuvõtmisest, kuni tarbija on täitnud tarkvara eemaldamise kohustuse. Tarkvara eemaldamise ja algseadete taastamise kohustuse mittetäitmise korral võib müüja endale jätta kliendi poolt makstud müügihinna osa, mis katab müüjale tekkinud kulu seoses tarkvara eemaldamise ja algseadete taastamisega.

Müüja tagastab taganemisavalduse kättesaamisel Ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik Ostjalt arve alusel saadud tasud. Ostja tagastab kauba nii kiiresti kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul. Kui tellitud kaup ei vasta tellimusele, siis vahetuse- ja tagastuskulud kannab Müüja. Raha tagastatud kauba eest hüvitatakse Ostjale esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul.

Kuidas kaupa tagastada?

Valige enda jaoks sobib transpordiviis: Pakiautomaat või Teile sobilik kullerteenus.

Pakkige kaup

Lisage palun kaasa tagastuse põhjus.

Kulleriga saates:

Aadressaat: IT Outlet, Seebi tn 1, Tallinn, 11316 .

Pakiautomaati saates:

Sihtkoht: Tondi Selver

Telefoni number: 56461616

Kontaktisiku kohale palume märkida: IT Outlet e-poe tagastus

Oluline

Oluline lisada saadetisega kaasa saatja nimi, email ja telefoni number.

Kauba palume pakkida selliselt, et see kannataks väikest kukkumist (Kulleri vastutusel).

5. Muud tingimused

Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole ees ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteosutamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteosutamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud). Müüja teeb sellises olukorras kõik võimaliku, et lahendada küsimus Ostjale nii kiiresti kui võimalik.

Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Ostja ja Müüja Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Ostjal kui Müüja õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitse- ja Tehnilise Järelvalve Ameti tarbijavaidluste komisjoni või kohtusse.

Andmete kaitse ja töötlemise põhimõtted

Müüja tagab Ostja andmete sh. isikuandmete kaitse ja kasutamise privaatsuspoliitika tingimuste kohaselt ette nähtud korras. Ostja kinnitab, et on tutvunud ja nõus privaatsuspoliitika tingimustega. Lähtudes kehtivatest õigusaktidest ja privaatsuspoliitika tingimustes sätestatust, on Müüjal, Ostja nõusolekuta, õigus töödelda andmeid (sealhulgas isikuandmeid) ulatuses, mis on vajalik e-poes kasutamiseks, Müügilepingu täitmiseks või Müügilepingu täitmise tagamiseks. Muuhulgas on eeltoodust tulenevalt Müüjal eraldiseisva nõusolekuta õigus: saata Ostjale e-poe teenuste kasutamisega seonduvaid teateid, sh. teateid, mille saatmine on e-poe kasutajate turvalisuse huvides; säilitada Ostjate paremaks teenindamiseks ja tehingute tõendamiseks e-poodi sisseloginud Ostja tellimuste andmed, sh mõistliku tähtaja jooksul ka nende tellimuste kohta, mida Ostja sessiooni käigus ei lõpetanud.

Kui Ostja on andnud Kliendilepingu sõlmimisel või muul viisil Ostja poolt tema nõusoleku andmist kinnitava tahteavalduse tegemisega (nt iseteeninduses) nõusoleku andmete turunduslikuks kasutamiseks, kasutab Müüja neid andmeid privaatsuspoliitika fikseeritud tingimustel ja eesmärgil sh. ka Ostjale teenuste ja kaupade personaalsete otseturundus-, kampaania- ja sooduspakkumiste edastamiseks elektroonilisel teel (nt e-posti või SMS´iga).

Ostjal on igal ajahetkel õigus võtta andmete turunduslikuks kasutamiseks antud nõusolek tagasi, saates Müüjale vastavasisulise e-kirja või edasiste otseturustuspakkumiste saamisest keeldumiseks järgides tema e-postile aadressile saadetud otseturustuspakkumises olevat juhist.

Vastutus ja vaidluste lahendamine

Ostjal on õigus lepingutingimustele mittevastava Kauba puhul (Kaup on puudustega), esitada Müüjale pretensioone 2 (kahe) aasta jooksul alates Kauba üleandmise päevast. Pretensioon tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 2 (kahe) kuu jooksul alates Kauba puuduse avastamisest. Puuduse avastamisel peab Ostja kasutusele võtma mõistlikud abinõud Kauba säilitamiseks ja kaitsmiseks, sh mitte kasutama puudusega Kaupa, kui Kauba kasutamine halvendab veelgi Kauba seisukorda.

Pretentsiooni saab veebi teel esitada aadressil: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=ET

IT Keskus OÜ ei vastuta: Ostja süül Kauba halvenemise/kahjustumise eest, puuduste eest, mis on tekkinud Kauba mittekorrapärase kasutamise tagajärjel, kauba normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.

Kui Kaubale on Müüja või tootja poolt antud müügigarantii, antakse Ostjale garantiitingimused kirjalikult koos Kaubaga ja/või tehakse need kättesaadavaks elektrooniliselt e-poes.

Hilisemate probleemide lahendamiseks peab Ostja säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et Kaup on ostetud Müüja e-poest. Ilma müüki tõendava dokumendita võib Müüja/teenindaja probleemi lahendamata jätta.

Garantiitingimused

Kasutatud ja uute sülearvutite garantiiaeg on vaikimisi 1 aasta (kui pole eraldi märgitud muud aega).

Sülearvutite akude garantiiaeg on 6 kuud, sest tegemist on sisuliselt kuluosaga, mis on võimalik intensiivse või vale kasutusega (ekstreemsed temperatuurimuutused – tühja akuga seadme jätmine külma autosse) rikkuda. Kõigi arvutite aku kestvuse aeg on märgitud „kuni“ tundides, nii nagu seda esitab ka tootja. Olenevalt koormusest on võimalik näiteks tootjapoolse „kuni 11 tundi“ arvuti puhul aku tühjaks saada nii 80 minuti kui ka 17 tunniga. Kui kliendil tekib kahtlus, et tema arvuti aku kestvus ei ole ostuhetkel piisavalt sarnane väljareklaamitule, siis vahetatakse aku garantiikorras ringi. Hiljem kui kahe nädala möödumisel vahetatakse garantiikorras arvuti aku ümber vaid aku rikke puhul.

Garantii ei kehti tarkvarale ja füüsiliste vigastuste puhul. Kui sülearvutil esineb riistvaraline rike, siis remonttööde käigus ei vastuta IT Keskus OÜ andmete säilimise eest ning need tuleb kliendil endal varundada.

Tehnika kestvuse nimel tuleb käituda temaga heaperemehelikult ning vajadusel ka hooldada. Näiteks tuleks tehnikat puhastada tolmust, nii seest kui ka väljast, vahetada jahutuse termopastat jne.

Vedelikukahjustuse puhul esitatakse kliendile defekteerimistasuga arve.

Kõigile meie seadmetele on võimalik osta ka meiepoolne lisagarantii. Sülearvutite puhul on 1 lisaaasta maksumuseks alates 59€ ning 2 lisaaastat alates 99€.

Lisaks on uutel või refurbished (tehasepoe ehk outlet) toodetele võimalik osta ka pikemat tehasegarantiid.